Årsmötet 2022

Hedersmedlem Börje Björk

Onsdagen Den 30/3 höll Brottsofferjouren i södra Kalmar län sitt årsmöte för 2022. Kvällen startade upp med sedvanligt årsmöte där Inger Erlandsson vår f.d. ordförande höll i årsmötesklubban med bravur. Till ny ledamot i styrelsen valdes Catharina Jern in. Manfred Stumpf återvaldes som jouren ordförande. Som Jourens första och alldeles nyinrättade utmärkelse ”Hedersmedlem” fick Börje Björk mottaga Diplom, blommor och choklad av jourens ordförande för sitt 20 år långa engagemang och medlemskap i jouren. Avslutningsvis så avtackades Lars-Erik Glaad med blommor och choklad för sitt styrelsearbete under flera år men som nu valt att enbart fortsätta som vittnesstöd framöver. Även valberedningen de senaste två åren Hans Jonsson och Agneta Berg avtackades med blommor och choklad. Ordförande Manfred Stump fick mottaga en fin blomstergrupp för sitt stora engagemang och ordförandeskap under 2021. Kvällen avslutades med landgång, kaffe, kaka och trevlig gemenskap.