Stöd oss

Brottsofferjourens verksamhet är helt beroende av de medel som kommer in samt att människor engagerar sig ideellt. Vår verksamhet finansieras genom bidrag från bland annat berörda kommuner, Brottsoffermyndigheten samt gåvor från organisationer och kyrkor. Medlemsavgifterna är en viktig inkomstkälla från såväl enskilda som företag.

Med det stöd som BOJ får från dig i form av medlemsavgift eller gåva, blir Du delaktig i vårt arbete för brottsoffers och vittnes stöd, hjälp och omtanke. Är Du företagare och har anställd som utsatts för brott, kan ett medlemskap, ekonomiskt bidrag eller sponsring vara ditt bidrag till vårt arbete, för den anställdes rehabilitering och snabbare återgång i arbetet.

Föreningens plusgiro: 35 37 76 – 8

Föreningens Swish-nummer: 123 327 84 47