Styrelsen

Ordförande:

Manfred Stumpf, ordförande e-post: ordforande@kalmar.boj.se

Hanna Elowson vice ordförande

Kassör: Gunvor Thörnblad

Ledamot: Eva Fridner Thörnberg

Ledamot: Catharina Jern

Ledamot: Marie Lindströn

Ledamot: Willy Molinder

Medlemsrevisor

Gunilla Adolfsson

Revisorsersättare

Bengt Erlandsson

Valberedning

Claes Lindmark, sammankallande

Anette Dersell

Anställd personal på Brottsofferjouren Kalmar:

Caroline, brottsofferstödssamordnare e-post: info@kalmar.boj.se