Styrelsen

Ordförande: Sven Stenson, e-post: ordforande@kalmar.boj.se

Vice ordförande: Angelina Aravena

Kassör: Gunvor Thörnblad

Sekreterare: Eva Fridner Thörnberg

Ledamot: Catharina Jern

Ersättare: Lotta Lind, Lizzie Gandskog och Anders Elowson.  

Medlemsrevisor: Gunilla Adolfsson

Ersättare medlemsrevisor: Bengt Erlandsson

Valberedningen: Claes Lindmark (sammankallande) och Annette Dersell.

Anställd personal på Brottsofferjouren Södra Kalmar län:

Caroline, Brottsofferjoursamordnare

E-post: info@kalmar.boj.se
Telefon 0480 – 880 85

Expeditionens öppettider

Måndag – Torsdag 08.00-15.00, fredagar 08.00-12.00

Telefon: 0480-88085

E-post: info@kalmar.boj.se