Bli medlem

Medlemsavgiften

100 kr för enskild person
500 kr för företag


Föreningens plusgiro:
35 37 76 – 8

Föreningens Swish-nummer: 123 327 84 47

Som medlem erhåller man Tidningen Brottsoffer som utkommer med 4 nr per år. Tidningen tar upp ny forskning på brottsofferområdet och följer den rättsliga utvecklingen. Här får man veta vad det innebär att vara brottsoffer och hur vi arbetar för att förbättra villkoren för brottsoffer.

Brottsofferjouren är tacksam för alla ekonomiska tillskott som möjliggör jourens fortsatta arbete för utsatta brottsoffer och vittnen.


Tack för din gåva!