Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Logga in

Här kan du som medarbetare i Brottsofferjouren logga in till vårt intranät


Har du inget lösenord?

Fråga din samordnare på er lokala jour - alla jourer har fått lösenordet.

Om din samordnare inte går att nå, kontakta Brottsofferjouren Sverige på telefon 08-644 88 00 eller e-post info@brottsofferjouren.se