0480 – 880 85

Huvudrubriker

Stöd din lokala brottsofferjour!

Brottsofferjourens verksamhet är helt beroende av de medel som kommer in samt att människor engagerar sig ideellt. Vår verksamhet finansieras genom bidrag från bland annat berörda kommuner, Kalmar läns landsting, Kalmar tingsrätt, Brottsoffermyndigheten samt gåvor från organisationer och kyrkor. 

Medlemsavgifterna är en viktig inkomstkälla från såväl enskilda som företag.
Med det stöd som BOJ får från dig i form av medlemsavgift eller gåva, blir Du delaktig i vårt arbete för brottsoffers och vittnes stöd, hjälp och omtanke. 

Är Du företagare och har anställd som utsatts för brott, kan ett medlemskap, ekonomiskt bidrag eller sponsring vara ditt bidrag till vårt arbete, för den anställdes rehabilitering och snabbare återgång i arbetet.

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild person och 500 kr för företag.
Föreningens plusgiro är 35 37 76 – 8

Som medlem erhåller man tidningen ”Brottsoffer” som utkommer med 4 nr per år. Tidningen tar upp ny forskning på brottsofferområdet och följer den rättsliga utvecklingen. Här får man veta vad det innebär att vara brottsoffer och hur vi arbetar för att förbättra villkoren för brottsoffer.

Brottsofferjouren är tacksam för alla ekonomiska tillskott som möjliggör jourens fortsatta arbete för utsatta brottsoffer och vittnen.


Tack för din gåva!

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.