0480 – 880 85

Huvudrubriker

Till vittne

Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.

Många som ska vittna känner ett visst obehag inför besöket i domstolen. Detta brukar i allmänhet gå över under förhöret.

Om du är rädd för någon, till exempel den åtalade i ett brottmål, eller om du av någon annan orsak har särskilt svårt för att vittna när en viss person är närvarande, bör du i god tid före rättegången kontakta domstolen. Domstolen kan bestämma att den person som du är rädd för inte får vara närvarande under förhöret.

Det är viktigt att du kommer till domstolen

Att vittna är en samhällsplikt. Det är viktigt att du kommer i rätt tid och till rätt plats, inte bara för att domstolen ska döma rätt, utan också för att en förhandling kostar samhället stora pengar. Om du inte kommer kan rättegången få ställas in. Detta innebär dock inte att den inte blir av, utan du och alla andra berörda blir kallade vid ett nytt tillfälle.

Du kan bli skyldig att betala vite eller riskerar att hämtas av polisen om du inte kommer. Du kan till och med få betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Om du har svårt att komma ska du genast ringa eller skriva till domstolen och meddela detta. Giltiga ursäkter kan vara:

  • avbrott i allmänna kommunikationer,
  • plötslig sjukdom (meddela tingsrätten att du är sjuk, läkarintyg krävs alltid),
  • någon annan hindrande omständighet som man inte kunde förutse.

Arbete eller semester räknas inte som giltig ursäkt.

Kallelsen gäller om inte domstolen meddelar något annat. Ta gärna med dig kallelsen till domstolen.

För att bekräfta för domstolen att du har fått kallelsen till rättegången, ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som följer med kallelsen. På domstolen kallas detta delgivning.

Så här går det till

När du kommer till domstolen behöver du inte anmäla dig i receptionen. På de flesta domstolar finns ett särskilt väntrum för målsäganden och vittnen där du kan vistas, om du inte vill vänta i den stora vänthallen. Fråga i domstolens reception, så får du veta var väntrummet ligger.

Du väntar utanför rättssalen tills du blir uppropad och det blir din tur att vittna. Avsikten med detta är att du ska kunna lämna din berättelse utan att vara påverkad av vad som tidigare sagts i rättssalen.

På vilket sätt du berättar och hur du uttrycker dig har mindre betydelse. De människor du möter i domstolen vet hur det kan vara att vittna för första gången. Huvudsaken är att det du säger är sant och att du verkligen berättar allt du vet.

Vittneseden

Innan du vittnar får du i regel avlägga följande ed:

"Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra."

Rättens ordförande läser eden och du får säga efter. Parterna och rätten kan sedan ställa frågor till dig. Det är naturligtvis viktigt att du talar sanning. Den som vittnar under ed och talar osanning kan dömas för mened.

Den som är under 15 år får inte avlägga ed. Psykiskt sjuka avlägger i vissa fall inte heller ed. Om en nära släkting till den tilltalade ska vittna i ett brottmål, får den personen inte heller avlägga ed.

Vittnesförhör via telefon eller video

Domstolen kan i vissa fall besluta att ett vittne får höras per telefon i stället för att inställa sig personligen.

Om du ska delta i en rättegång per telefon får du i regel använda telefonen hemma eller på din arbetsplats.

Alla som är närvarande i rättssalen kan lyssna på samtalet med dig och har också möjlighet att tala med dig. Även eventuella åhörare i domstolen kan lyssna på samtalet med dig via högtalare i lokalen.

Det finns också möjlighet att vittna genom videokonferens. Det är domstolen som beslutar i vilka fall detta kan ske. Om du ska delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens får du inställa dig vid en annan domstol eller myndighet och använda dig av domstolens eller myndighetens utrustning för videokonferens.  

Det kan också förekomma att du får vittna per telefon på någon myndighet på den ort där du bor, till exempel polisen. Då ska du vara beredd att styrka din identitet med till exempel körkort eller pass. Domstolen ringer upp dig när det är dags för rättegång eller förhör.

Källa: Sveriges Domstolar

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.