0480 – 880 85

Huvudrubriker

Hur går en rättegång till?

Det som brukar kallas rättegång heter i domstolen
huvudförhandling. Det är ett sammanträde i en domstol.
Rättegången är muntlig och det betyder att olika personer
får berätta om den händelse som åtalet handlar om.
De som blir kallade till rättegång är ofta nervösa och oroliga
eftersom det många gånger är den första kontakten de har
med en domstol. Mer kunskap om vad som händer före, under
och efter rättegången gör att det blir lättare att medverka.

På webbplatsen Rättegångsskolan får du lära dig mer om hur
en rättegång går till. Den består av animationer, bilder, korta
filmsekvenser och en berättarröst.

Vill du istället läsa om hur en rättegång går till kan du här nedan
klicka på de rubriker du vill veta mer om.
Vad är en huvudförhandling?
Under huvudförhandlingen ska tingsrätten bestämma om den person
som är misstänkt för ett brott ska dömas för det. Domstolen går igenom
det som har betydelse i målet. Åklagaren redogör först för hur han
eller hon anser att brottet har gått till. Det kallas sakframställan.
Därefter pratar domstolen med dig, som nu kallas målsägande.
Sedan pratar domstolen med den tilltalade, det vill säga den
misstänkte, och slutligen med eventuella vittnen. Har du begärt
skadestånd tar domstolen även upp den frågan. Om du undrar över
något under huvudförhandlingen kan du vända dig till åklagaren eller
till ditt målsägandebiträde, om du har ett sådant.

Mer information om målsägandebiträde hittar du under rubriken
"Finns det stöd under rättsprocessen?". Mer om skadestånd finns
under rubriken "Kan jag få ekonomisk ersättning?".

Kallelse
När det är dags för rättegång får du en kallelse med posten. Kallelsen
får du om du måste förhöras under rättegången. Du får den också om
du har begärt skadestånd. Du kan även bli kallad till videokonferens.

Om du får en kallelse måste du komma. Du måste kontakta domstolen
om du blir sjuk eller har någon annan anledning att inte komma.
Domstolen beslutar då om du har ett giltigt skäl att inte närvara.
Om du inte har ett giltigt skäl men ändå inte kommer kan du bli
tvungen att betala en form av straffavgift som kallas vite. Det finns
information om detta i kallelsen.

Om du vill veta mer om kallelse, kan du besöka Sveriges domstolars
webbplats
.


Vad ska jag göra under huvudförhandlingen?
Under huvudförhandlingen får du med egna ord berätta vad som har
hänt. Därefter ställer åklagaren och den tilltalades försvarsadvokat
frågor till dig. Domare och nämndemän i domstolen kan också ställa
frågor. Förhören med dig kallas målsägandeförhör. De brukar vara
detaljerade. Det är nödvändigt för att åklagaren ska kunna bevisa att
ett brott har begåtts.


Måste jag träffa den misstänkte?
Om du tror att du inte kommer att kunna berätta allt om den
tilltalade är i rummet bör du meddela det i god tid före förhandlingen.
Det kan du meddela till domstolen, åklagaren eller till ditt
målsägandebiträde. Domstolen kan då till exempel besluta att den
tilltalade ska vara i ett annat rum när du förhörs. Den tilltalade har
dock rätt att lyssna på förhöret via högtalare.

Om du är rädd för en åhörare kan domstolen besluta att den personen
ska gå ut under förhöret med dig. Om mycket känsliga saker tas upp
under rättegången kan domstolen besluta att bara vissa personer får
stanna i rättssalen. Man brukar då säga att förhandlingen hålls inom
stängda dörrar.


Dom
Domstolen ger besked om när de kommer att meddela domen.
Den dagen kan du ringa domstolens kansli och få veta hur domstolen har
dömt. Om du har begärt skadestånd får du automatiskt och utan
kostnad ett exemplar av den skrivna domen med posten. I annat fall
får du be åklagaren eller domstolen om att få domen.


Överklagande
Om du inte är nöjd med tingsrättens dom kan du överklaga den till
hovrätten. I domen står det hur du ska göra. I vissa fall krävs ett så
kallat prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet.
Det framgår också av domen. Om du överklagar domen kan det bli en ny
rättegång i hovrätten. I vissa enkla fall kan dock hovrätten avgöra
målet utan att hålla någon huvudförhandling.

Du kan läsa mer om överklagande på Sveriges domstolars webbplats.


Kostnader i samband med rättegången
Om du har kallats till rättegång på begäran av åklagaren har du rätt
att få ersättning för de kostnader du har haft för att kunna komma.
Du kan ta upp frågan om ersättning i receptionen efter rättegången.
Ersättningen betalas ut direkt i domstolens reception. Om du har höga
kostnader kan det finnas möjlighet till förskott. Kontakta domstolen
om du vill ha mer information.

Har du kostnader för till exempel eget juridiskt ombud eller
bevisning, har du rätt att begära ersättning av den tilltalade för dessa
kostnader. Om den tilltalade döms att betala ett begärt
skadestånd ska han eller hon även betala dina rättegångskostnader.
 
Källa: Brottsoffermyndigheten

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.