Vanliga frågor om Brottsofferjouren

Är ni en myndighet? Nej, Brottsofferjouren Sverige och de anknutna lokala brottsofferjourerna i landet är alla ideella organisationer. Alla våra cirka 1 300 stödpersoner och vittnesstöd är volontärer som utför sina uppdrag på sin egen fritid. På kansliet i Stockholm (Brottsofferjouren Sverige) jobbar runt 20 anställda med bland annat verksamhetsutveckling, projekt, kommunikation och i vår […]

Är ni en myndighet?

Nej, Brottsofferjouren Sverige och de anknutna lokala brottsofferjourerna i landet är alla ideella organisationer. Alla våra cirka 1 300 stödpersoner och vittnesstöd är volontärer som utför sina uppdrag på sin egen fritid. På kansliet i Stockholm (Brottsofferjouren Sverige) jobbar runt 20 anställda med bland annat verksamhetsutveckling, projekt, kommunikation och i vår nationella telefoncentral 116 006.

Du kan läsa mer om Brottsofferjouren:

💬 https://www.brottsofferjouren.se/om-oss/vanliga-fragor/