Vi kräver åtgärd.

Snart är det val! Vi tycker att en hel del behöver göras för att förbättra situationen för brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsoffers rättigheter är mänskliga rättigheter, men hur uppfyller Sverige på bästa sätt alla brottsoffers rättigheter i praktiken? https://www.brottsofferjouren.se/om-oss/vi-tycker/

Snart är det val!

Vi tycker att en hel del behöver göras för att förbättra situationen för brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Brottsoffers rättigheter är mänskliga rättigheter, men hur uppfyller Sverige på bästa sätt alla brottsoffers rättigheter i praktiken? https://www.brottsofferjouren.se/om-oss/vi-tycker/